Bratislavský samosprávny kraj

 

Ďakujeme

Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu

„Futbal je hra pre všetkých“.