Hlavné mesto SR Bratislava

Projekt „Dajme všetci gól“ bol realizovaný s podporou

hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďakujeme za podporu!