Kódex rodiča

–         Každého v areáli ŠCP slušne pozdravím

 –         Chodiť s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas.

–         Platiť mesačné príspevky pravidelne a včas.

–         Rešpektovať vedenie a riadenie klubu, trénera a nezasahovať do ich        kompetencií.

–         Nevstupovať na hraciu plochu ani počas tréningov a ani zápasov.

–         Rodič sa má zdržiavať v hľadisku pre divákov, neriadi hru mužstva ani svoje dieťa a správa sa vždy slušne.

–         Povzbudzovať korektne a športovo, rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry.

–         Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovanie sa.

–         Tlak a kritika pôsobí na mladého hráča negatívne, pochvala ho posúva vpred.

–         Vyznávať myšlienku a princíp fair-play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.

 –         Ak rodič má nejaké poznámky, prípade výhrady, môže navštíviť trénera mimo času športovej prípravy.

–         Kľud je to len hra.

–         Povzbudzujte  a podporujte svoje dieťa.

–         Oceňte dobré akcie potleskom.

–         Nekaučujte svoje deti.

–         Nezabudnite , že tréneri a rozhodcovia sú len ľudia.

–         Nekričte na rozhodcov a trénerov, ste vzorom pre svoje deti.

–         Rešpektuj súpera a pravidlá hry.