Kontakty

Vedenie klubu:
Gubrica Štefan (predseda) s.gubrica@gmail.com, +421 0903 434 035
Markovič Peter (podpredseda) marko1@chello.sk,+421 905 363 386
Mozola Peter (podpredseda) peterko.mozola@gmail.com, +421 917 224 744
Špitalský Zdeno (ISSF manager klubu) fkpdubravka@gmail.com, +421 949 337 111
Racz Richard (člen vedenia) raczrichard77@gmail.com,+421 904 217 589

Mladší dorast U16-17
spoločné mužstvo s FK Dúbravka
Špitalský Zdeno, fkpdubravka@gmail.com, +421 949 337 111
 

Starší žiaci U14-15
Gubrica Štefan (tréner), s.gubrica@gmail.com, +421 903 434 035
Garčár Jaroslav (asistent trénera), j.garcar13@gmail.com, +421 0905 418 380
Špitálsky Zdeno (vedúci družstva), fkpdubravka@gmail.com, +421 949 337 111
 

Mladší žiaci U12-13
Pravda Ivan (tréner), ivanpravda.ip@gmail.com, +421 902 324 598
Gubrica Lukáš (asistent trénera) , l.gubrica24@gmail.com ,+421 0910 325 510
Tvrdoň Jozef (asistent trénera) jtvrdon@upcmail.sk +421 905 560 480
Dananaj Ivan (vedúci mužstva), ivan.dananaj@gmail.com, +421 908 185 494


Prípravka A – U11
Riško Mário(tréner), mario.risko@centrum.sk , +421 907 627 474
Vrchovský Karol (asistent trénera) , karol.vrchovsky7@gmail.com, +421 0905 864 403
Špitalský Zdeno, fkpdubravka@gmail.com, +421 949 337 111
 

Prípravka B – U10
Gubrica Štefan (tréner) s.gubrica@gmail.com, +421 903 434 035
Zilinčár Michal (asistent trénera), michal.zilincar@zitec.sk, +421  0911937 118
 

Prípravka C – U9
Sergij Korolevych (tréner) sergejkorolevic@gmail.com, +421 0910 260 792
Milan Závodný (asistent trénera) m.zavodny40@gmail.com, +421 0949 827 756
 

Prípravka D – U8
Tvrdoň Jozef (tréner) jtvrdon@upcmail.sk +421 905 560 480
 

Predprípravka U7
Žilinčár Michal (tréner), michal.zilincar@zitec.sk, +421 0911 937 118
 

Predprípravka U6
Matej Bodnár (tréner), matejbodnar1@gmail.com,+421  0911 557 525