Základné informácie

SPOLOČNOSŤ: FKP Bratislava
ROK ZALOŽENIA: 30.04.2015 (FKP Dúbravka Bratislava)
KONTAKT: Štefan Gubrica
TELEFÓN: 0903434035
EMAIL: s.gubrica@gmail.com
ADRESA: Ľuda Zúbka 25, 841 01 Bratislava Slovensko
IČO: 42258014
DIČ: 2023737584
BANKA: SK75 0200 0000 0030 8006 3653

DRUŽSTVÁ:
  1. Mladší dorast (r. 2003 – 2004) – spoločný team s FK Dúbravka
  2. Starší žiaci (r. 2005 – 2006)
  3. Mladší žiaci (r. 2007 – 2008)
  4. Prípravka A U11 (r. 2009)
  5. Prípravka B U10 (r. 2010)
  6. Prípravka C U9 (r. 2011)
  7. Prípravka D (r. 2012 a mladší)
  8. Predprípravka ( r.2013-2015)

FKP na FUTBALNET-e