Základné informácie

SPOLOČNOSŤ: FKP Bratislava
ROK ZALOŽENIA: 30.04.2015 (FKP Dúbravka Bratislava)
KONTAKT: Štefan Gubrica
TELEFÓN: 0903434035
EMAIL: s.gubrica@gmail.com
ADRESA: Ľuda Zúbka 25, 841 01 Bratislava Slovensko
IČO: 42258014
DIČ: 2023737584
BANKA: SK75 0200 0000 0030 8006 3653

DRUŽSTVÁ:
  1. Starší žiaci (r. 2008 – 2009)
  2. Mladší žiaci (r. 2010 – 2011)
  3. Prípravka A U11 (r. 2012)
  4. Prípravka B U10 (r. 2013)
  5. Prípravka C U9 (r. 2014)
  6. Prípravka D (r. 2015 a mladší)
  7. Predprípravka ( r.2016-2018)

FKP na FUTBALNET-e